Reporter&Thai Army

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ จัด ชป.บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.ตชด.ที่๓๒๕ , จนท.ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ,ตนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ , หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นน. ๑,ผญ.บ้านและ ผช.ผญ.บ้านห้วยโก๋น ร่วมกันดับไฟป่า

เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๒, ๐๙๓๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๗ จัด ชป.บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.ตชด.ที่๓๒๕ , จนท.ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ,ตนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ , หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ นน. ๑,ผญ.บ้านและ ผช.ผญ.บ้านห้วยโก๋น ร่วมกันดับไฟป่า บริเวณ ใกล้จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น พิกัด QB ๑๘๕๖๘๓ บ.ห้วยโก๋น ม.๑ ต. ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จน.น.น ผลการปฎิบัติ พบว่ามีเหตุเกิดไฟไหม้ป่าจึงร่วมกันดับไฟป่า และสามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ จากการสำรวจพื้นที่ป่าได้รับเสียหายประมาณ ๒ ไร่ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเวลา ๑๑๓๐ น.