พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.36 มอบหมายให้ พ.ต.สมยงค์ ทองมิตร ผบ.ร้อย.ทพ.3602 จัดชุดบรรเทาสาธรณภัย ลว.


เมื่อ 310800 ก.ค.61 พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.36 มอบหมายให้ พ.ต.สมยงค์ ทองมิตร ผบ.ร้อย.ทพ.3602 จัดชุดบรรเทาสาธรณภัย ลว.โดย รยบ. เส้นทางหลวงชนบท 1194 ระหว่าง บ.แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย – บ.ห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.มส. เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินสไลด์และตรวจพบ เสาไฟฟ้าหักโค่น จำนวน 2 แห่ง บริเวณ บ.ห้วยโผ ระหว่าง กม.21 – 22 พิกัด LV817941 ต.แม่ยวม อ.แ่ม่สะเรียง จว.มส. ประสาน การไฟฟ้าสบเมย เพื่อทำการรื้อถอนแก้ไข ปัจจุบัน ยานพาหนะสามารถสัญจรผ่านไป – มา ตามปกติ การปฎิบัติเรียบร้อยเมื่อ 310800 ก.ค.61 พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก.ทพ.36 มอบหมายให้ พ.ต.สมยงค์ ทองมิตร ผบ.ร้อย.ทพ.3602 จัดชุดบรรเทาสาธรณภัย ลว.โดย รยบ. เส้นทางหลวงชนบท 1194 ระหว่าง บ.แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย – บ.ห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.มส. เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดินสไลด์และตรวจพบ เสาไฟฟ้าหักโค่น จำนวน 2 แห่ง บริเวณ บ.ห้วยโผ ระหว่าง กม.21 – 22 พิกัด LV817941 ต.แม่ยวม อ.แ่ม่สะเรียง จว.มส. ประสาน การไฟฟ้าสบเมย เพื่อทำการรื้อถอนแก้ไข ปัจจุบัน ยานพาหนะสามารถสัญจรผ่านไป – มา ตามปกติ การปฎิบัติเรียบร้อย