เกิดน้ำจากเขานางนอน ไหลทะลักเข้าท่วม บริเวณ บ้านถ้ำ หมู่ 1 และ บ.โป่งเหนือ หมู่ 8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย


มื่อเนที่ 30 ก.ค. 61 เวลา 0100

เกิดน้ำจากเขานางนอน ไหลทะลักเข้าท่วม บริเวณ บ้านถ้ำ หมู่ 1 และ บ.โป่งเหนือ หมู่ 8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จว.ช.ร. โดย บ.ถ้ำ หมู่ 1 ระดับน้ำประมาณ 70 ซม., บ.โป่งเหนือ ระดับน้ำประมาณ 1 ม. กกล.รส.จว.ช.ร. ได้สั่งการให้ หมู่ รส.อ.แม่สาย/ร้อย.ม.3 ฉก.ม.3 และ มว.ลว.ฉก.ม.3 จัด ชป.บรรเทาสาธารณภัย จำนวน 40 คน รถ รยบ.(ขนาดใหญ่) จำนวน 2 คัน รถ รยบ.(ปิ๊กอัพ) จำนวน 1คัน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1. พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ : อยู่ระหว่างการประเมิน
2. บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ : บ.ถ้ำ หมู่ 1 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จว.ช.ร.จำนวน 20 หลัง, บ.โป่งเหนือ หมู่ 8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จว.ช.ร. จำนวน 3 หลัง
3. เส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบ : อยู่ระหว่างการประเมิน