วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กกท.เชียงรายนำเต้นแอโรบิกในกิจกรรม”กีฬาเพื่อมวลชน 4.0″

กกท.เชียงรายนำเต้นแอโรบิกในกิจกรรม”กีฬาเพื่อมวลชน 4.0″

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” (Sports For all 4.0) เมื่อบ่ายวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะอย่างคึกคักคับคั่ง

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” (Sports For all 4.0) เป็นการบริหารร่างกายด้วยการเต้นแอโรบิก โดยมีกำหนดจัดขึ้นในทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ทำให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎกติกา และเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้ง
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/11/62