Uncategorized

ปราจีนบุรี รพสต.รับมอบอุปกรณ์ทางการ แพทย์!!

ปราจีนบุรี รพสต.รับมอบอุปกรณ์ทางการ
แพทย์!!

 

วันนี้ 1กย.61 นายเอก
ชัย สิทธิคาจารย์ ผอ.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพประจำตำบล
(รพสต.) หนองปรือน้อย
ม.16 ต.หัวหว้า
อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี ซึ่งนายประจวบ นาแพง ผู้ใหญ่
บ้าน ม.12 ต.หัวหว้า
อ.ศรีมหาโพธิ มอบอุป
กรณ์ทางการแพทย์แก่รพสต.นายประจวบกล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยเห็นประชาชนในพื้น
ที่มาทำการักษาที่แต่ทางรพสต.ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงต้องส่งตัวไปรักษาที่รพ.ใหญ่
ซึ่งระยะทางไกลกว่าจะ
เดินทางไปถึง และประ
ชาชนส่วนใหญ่เป็นญาติ
พี่น้องคนสนิทกันในตำบลเดียวกัน เคยปรึก
ษากับผอ.มาแล้วหลาย
ครั้งว่าจะจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์มามอบให้
ก่อนหน้าที่ได้ซื้อไปมอบให้รพสต.ทางภาคเหนือแล้วจำนวนหนึ่ง
และวันนี้จึงมอบให้แก่
ทางรพสต.หนองปรือน้อย นายเอกชัยกล่าวว่าผู้ใหญ่ประจวบได้คุย
กับตนมา2-3ครั้งแล้วว่าจะมอบอุปกรณ์ทางการ
แพทย์แก่รพสต.ซึ่งทาง
รพสต.เองก็ยังขาดอุป
การณ์ชุดนี้อยู่อุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่นำมา
มอบให้ครั้งนี้่ มีเครื่อง
พ่นยาหืดหอบ เครื่องพ่น
ยาขยายหบอดลม เครื่องดันโลหิตดิจิตอล
และปลอดวัดไข้ ซึ่งอุป
กรณ์ชุดดังกล่าวทันสมัยมากและเป็นประโยชน์
แก่คนไข้มาก รพสต.มี
ผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 20-30
ราย ทางรพสต.ดูแลประชาชน 9 หมู่บ้าน ราว
ห้าพันคน ในนามผอ.ตัวแทนเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนต้องขอขอบ
คุณผู้ใหญ่ประจวบนาแพงและครอบครัวที่
มองเห็นความสำคัญของ
ผู้ป่วยที่มารับรักษาที่
(รพสต.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล นางสุดารัตน์
โพธิกุล อสม.ประจำหมู่
บ้านกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่
มีผู้ใจบุญมอบอุบปกรณ์
ชุดนี้แก่รพสต.ในการ
มอบอุปกรณ์ทางการ
แพทย์วันนี้ มีอดีตนายก
อบต.หัวหว้า นางเบญจ
วรรณ กฤษไพรบูลย์
อสม.และครอบครัวมาร่วมมอบอุปกรณ์ทาง
การแพทย์…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อขาวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…