ข่าว ร้อยเอ็ด

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหายาเสพติดจนตช.นำไปใช้ทั้งประเทศ

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหายาเสพติดจนตช.นำไปใช้ทั้งประเทศ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันนี้ ( 2 ต.ค. 66) จากการเปิดเผยของ พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล รอง ผกก ป.สภ.เมืองร้อยเอ็ดในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำรวจที่ดูแลอำเภอเมืองร้อยเอ็ดว่า ประสบความสำเร็จสามารถควบคุมไม่ให้จิตเวชยาเสพติดก่อเหตุคุ้มคลั่งและตัดตอนขบวนการยาเสพติดในพื้นที่ได้มีผู้สมัครเข้าโครงการสีแก้วโมเดลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นจนกลุ่มเสี่ยงลดลง

โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ชลิต ศรีหานู ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด ,พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล รอง ผกก ป.ฯ พ.ต.ท.บุญสืบ ไชยน้ำอ้อม สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้ตำรวจฯและเครือข่ายฯ ได้นำเอาโครงการ หัวโทนโมเดล มาใช้แก้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด คือ โครงการสีแก้วโมเดล ตำบลสีแก้ว สามารถแก้ไขและควบคุมผู้ติดยาเสพติดได้ ทั้งระบบจนกลุ่มเสี่ยงลดลงและได้รับรางวัลดีเด่น
พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดป่วยจิตเวช 1,136 คน เป็นกลุ่มสีแดง 20 คน สีเหลือง 69 คน สีเขียว 1,047คน จากการเฝ้าระวังโดยใช้แอบพลิเคชั่น พบผู้ป่วยรุนแรง 127 ราย ซึ่งเครือข่ายฯได้เฝ้าระวังไม่ให้ก่อเหตุทุกวัน การทำงานเป็นแบบบูรณาการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายอำเภอ ตำรวจ สาธารณสุข รพ.สต. อสม. กู้ชีพกู้ภัย ท้องที่ ท้องถิ่น ผู้ปกครองและญาติๆ จนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี

ในพื้นที่ 15 ตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา หลังจาก สภ.เมืองร้อยเอ็ด ทำโครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา อัตราการก่อเหตุผู้ป่วยจิตเวชลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ต้นปี66 ก่อนทำโครงการฯสีแดงสีเหลือง เฉลี่ยตำบลละ 20-30 ราย หลังทำโครงการได้ 6 เดือน บางตำบลไม่มีสีแดง สีเหลือง แล้ว สีเขียว คืออยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ หลายคนเลิกเสพยาเสพติด สามารถทำงานช่วยพ่อแม่ หลายคนไปทำงานต่างจังหวัดได้แล้ว แต่ยังกินยาต่อเนื่อง พ่อแม่ได้ลูกคืนมา และมีผู้เสพติดสมัครเข้าโครงการมากขึ้น
จนทางตำรวจแห่งชาติมาติดตามผลงานและนำไปใช้ควบคุมยาเสพติดทั้งประเทศ

ที่สำคัญคือ การปฏิบัติหน้าที่ ยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ จึงของเรียนไปยังจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมามองเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ต้นเหตุที่ได้ผลในด้านนี้ด้วย ทั้งนี้โทรแจ้งที่ 043-511777 หรือ 191 หรือเบอร์ผู้กำกับ 0818718383

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว