ข่าวรัฐสภา

ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษา และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejwa Sehati) รุ่นที่ 6

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 306-307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษา และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejwa Sehati) รุ่นที่ 6 จำนวน 160 คน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยและของที่ระลึก ในโอกาสนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษา และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน