ข่าว โคราช ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

จัดงานครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 40 ปี

2 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวาระครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยและการประกาศเกียรติคุณในโอกาสถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) นางวิจิตรา งามสุข ผู้อำนวยการกลุ่มคดีปกครอง(ผู้แทนอธิบดีศาลปกครอง) พลตรีอรรถชัย รักษาศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 (ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2) พล ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา(ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3) นางชุติมา แสงบำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ (ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด) คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดทำการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 โดยได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522  โดยในโอกาสวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 40 ปี ได้รับความเมตตาจากพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระราชวชิราลังการ ว. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) พร้อมด้วยพระมหาเถระของจังหวัด รวม 9 รูป พร้อมกันนี้ ได้จัดการประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการ มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณูปการการต่อกิจการพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านภาษาจีน โดยจะได้เดินทางเข้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในโอกาสต่อไป

และในวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญใหญ่แห่งปี #เพื่อสมทบกองทุนด้านการศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา #ทุกการบริจาค ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
-ผู้บริจาคไม่ต่ำกว่า 3,999 บาท จะได้รับมงคลวัตถุที่ระลึก (ผ้ายันต์บรรจุกรอบ) จัดส่งทางไปรษณีย์
-ผู้บริจาคไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท จะได้รับผ้าพันคอ (ผ้าไหมสเปน ขนาด 75X75 ชม.) จัดส่งทางไปรษณีย์
-ผู้บริจาคไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท จะได้รับกระเป๋าผ้า VU-Morevong จำนวน 1 ใบ จัดส่งทางไปรษณีย์
-ผู้บริจาคตามศรัทธา จะได้รับ กระเป๋าสัม 40 ปี ม.วงษ์ชวลิตกุล จำนวน 1ใบ จัดส่งทางไปรษณีย์

กันตินันท์ เรืองประโคน ผู้สื่อข่าวนครราชสีมา  รายงาน