Uncategorized

กระบี่เตรียมพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา อย่างเต็มรูปแบบภายใต้ความร่วมมือกับ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับโลก

กระบี่เตรียมพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา อย่างเต็มรูปแบบภายใต้ความร่วมมือกับ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับโลก

พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่ากระบี่ที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งชายหาด เกาะแก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก วิถีชีวิตชุมชน ที่มีความน่าสนใจทำให้กระบี่เป็นหนึ่งในจุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการดูแลสุขภาพแผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คลองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อน จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรการรักษาโรคการนวดแผนไทย และวิถีชีวิตชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาคลองท่อมให้เป็นเมืองสปาน้ำพุร้อนระดับสากล โดยมีการจัดการอย่างยั่งยืนรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่แสวงหาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บนฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากญี่ปุ่นโดยคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมเยียนและลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 17 ถึง 21 มิถุนายน 2561


ในระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมาย ให้ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์เผือกผ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปพบและประชุมร่วมกับ Mr.kazuo kanazawa vice governor hyogo prefectural government และคณะ ณ ศาลาว่าการจังหวัดเฮียวโกะ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ร่วมกันหารือประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง จังหวัดกระบี่ กับจังหวัดเฮียวโกะ การขอคำปรึกษาจากชุมชนอาริมะ จังหวัดเฮียวโกะ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงอยู่ในลําดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับธุรกิจออนเซ็น ในการออกแบบแผนผังการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมเมืองสปา ขอความรู้และดูงานการบริหารจัดการน้ำแร่ร้อน และการบริหารจัดการน้ำเสีย และขอรับคำปรึกษาเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในโครงการคลองท่อมเมืองสปา ซึ่งจะได้นำความรู้มาบูรณาการจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ต่อไป
โดยในวันที่ 4 กันยายน 2561 จังหวัดกระบี่จะได้ไปประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการ และรายงานหน่วยเหนือทราบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโอซากา ทราบเพื่อแจ้งจังหวัดเฮียวโกะทราบ และประสานการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคลองท่อมเมืองสปาให้มีทิศทางที่เหมาะสมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลข่าว/ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน