Uncategorized ภัยพิบัติ

หกวันแล้วที่รองนายก อบจ.มุกดาหาร ลุ่ยแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม

หกวันแล้วที่รองนายก อบจ.มุกดาหาร ลุ่ยแจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลุ่ยแจกถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นเวลา 6 วันแล้วที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสพภัยในหลายๆตำบลในจังหวัดมุกดาหาร เช่น ตำบลมุกดาหาร ตำบลโพนทราย ตำบลเหล่าหมี ตำบลนาอุดม ตำบลดงเย็น ตำบลนากอก ตำบลคำป่าหลาย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารได้นำกระสอบทรายไปแจก 700 ถุง และอีกหลายๆพื้นที่ที่ได้ประสบอุทกภัยโดยการนำถุงยังชีพไปมอบให้ชาวบ้าน นำเครื่องจักรเข้าไปซ่อมแซมถนนที่ตัดขาดและชำรุดเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลในหลายพื้นที่ โดยมีพายุพัดต้นไม้ล้มทับเส้นทางคมนาคม ถนนตัดขาด ถูกน้ำท่วมขัง คอสะพานทรุด และน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่เกษตรกรหลายพื้นที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤต ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มอุปโภคบริโภค พร้อมตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นเวลา 6 วันแล้วที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสพภัยในหลายๆตำบลในจังหวัดมุกดาหารเช่น ตำบลมุกดาหาร ตำบลโพนทราย ตำบลเหล่าหมี ตำบลนาอุดม ตำบลดงเย็น ตำบลนากอก ตำบลคำป่าหลาย ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารได้นำกระสอบทรายไปแจก 700 ถุง และอีกหลายๆพื้นที่ที่ได้ประสบอุทกภัยโดยการนำถุงยังชีพไปมอบให้ชาวบ้าน นำเครื่องจักรเข้าไปซ่อมแซมถนนที่ตัดขาดและชำรุดเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177