ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริวเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริวเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้1.รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
2.รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
3.รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่โอกาสนี้ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 6 เครื่อง เพื่อมอบเป็นรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน