ข่าวรัฐสภา

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 80 พรรษา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.10 นาฬิกา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 80 พรรษา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา

เดินทางเข้าพบกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับข้อมูล และความเห็นในประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมหารือจากหลายภาคส่วน อาทิ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ภายหลังจากการหารือได้มีผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอ และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ในกรอบประเด็นทางเศรษฐกิจ และเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน