Uncategorized ข่าว สตูล

สตูล..ประเพณีถือศีลกินเจ องค์พระกิวอ๋อง ชมพิธีเลี้ยงทหารม้าก่อนพรุ่งนี้พระออกโปรดลูกหลานยิ่งใหญ่ทั้งสิงโตมังกรสืบสานประเพณี เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความงดงามหนึ่งในพหุวัฒนธรรมที่ชายแดนสตูล

เอนก ขันทสิกรรม สตูลรายงาน

สตูล..ประเพณีถือศีลกินเจ องค์พระกิวอ๋อง ชมพิธีเลี้ยงทหารม้าก่อนพรุ่งนี้พระออกโปรดลูกหลานยิ่งใหญ่ทั้งสิงโตมังกรสืบสานประเพณี เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมความงดงามหนึ่งในพหุวัฒนธรรมที่ชายแดนสตูล

…………………………….
ที่ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ได้จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ องค์พระกิวอ๋อง ระหว่างวันที่ 29-8 ตุลาคมนี้นั้น ซึ่งใกล้จะหมดงานประเพณีถือศีลกินเจ ทางศาลเจ้าจะมีการจัดพิธีสำคัญให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ทำพิธีตามความเชื่อ โดยล่าสุดได้มีการประทับทรงพระเพื่อทำพิธีโข้กุน หรือการเลี้ยงทหารม้าอารักขาช่วยงาน 5 กองทัพ โดยมีชาวบ้านที่นับถือนำข้าวปลาอาหารเจมาเข้าร่วมพิธี ก่อนจะมีการจำหน่ายจ่ายแจกให้กลับไปเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง นอกจากนี้มีพิธีทักช่อ อ่านรายชื่อผู้ถือศีลกินเจ ถวายแด่พระกิวอ๋อง พิธีประทับทรงเพื่อโปรดลูกหลานรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

และในพรุ่งนี้เวลา 9 นาฬิกาจะมีการเชิญพระประทับทรงอัญเชิญพระออกโปรดลูกหลาน อัญเชิญเกี้ยวพระกิวอ๋องอัญเชิญออกจากศาลเจ้าออกโปรดลูกหลานไปตามถนนต่าง ๆ พร้อมขบวนเชิดสิงโตและมังกรอย่างยิ่งใหญ่ โดยทางเทศบาลเมืองสตูลยืนยันปีนี้ทำให้ยิ่งใหญ่พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติชื่นชมความงดงามของงานประเพณี สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนสตูล ที่อยู่กันอย่างลงตัว พุทธ มุสลิมและจีน ในดินแดนสตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ ตามคำขวัญจังหวัด

…………………………………………………