Uncategorized

ร้อยเอ็ดต้อนรับท่าน อ.ดร.นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ก็กรุณาบินตรงมาเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ประจิตร ชมภูวิเศษ

ร้อยเอ็ดต้อนรับท่าน อ.ดร.นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ก็กรุณาบินตรงมาเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ประจิตร ชมภูวิเศษ
ในวันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑


โดยมีคณะสมาคมอสม.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนเป็นจำนวนมาก
ท่านมีเมตตาดูแลการรักษาตัวของคุณแม่ตั้งแต่ ๘ ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
ทราบข่าว ท่าน อ.ดร.นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีต รมช.กระทรวงสาธารณสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคม อสม.ร้อยเอ็ด ก็กรุณาบินตรงมาเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่ประจิตร ชมภูวิเศษ

กำหนดการฌาปนกิจ
แม่ประจิตร ชมภูวิเศษ
วันที่๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น.

 

_________
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด