ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 พระพรหมโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด ที่ 19/2566 แด่ พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน) ฉายา กิตติโสภโณ อายุ 73 พรรษา 53 วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.ด.(กิตติมศักดิ์) วัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร.

ทรงวุฒิ ทับทอง