Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 39 อำเภอวังทองพิษณุโลก จัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 39 อำเภอวังทองพิษณุโลก จัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย พันเอก นพดล วัชรจิตบวร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39, พันเอก วิชา อมระดืษฐ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามและอำนวยการดูแลความเรียบร้อยของการจัดตั้ง ” โรงครัวพระราชทาน ” โดยเน้นให้ประกอบอาหารอย่างถูกสุขอนามัย และมีความสะอาดเหมาะสมที่จะให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากที่กองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ได้จัดตั้ง ” โรงครัวพระราชทาน ” ในพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ แจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับโรงครัวพระราชทานของมณฑลทหารบกที่ 39 นั้น ได้จัดตั้งในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง ตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมา ในช่วงเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ เพื่อนำอาหาร น้ำดื่มแจกจ่ายให้ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครอำเภอ, อาสาสมัครหมู่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ นำลงไปช่วยเหลือประชาชนตามบ้านเรือนในพื้นที่ประสบภัย ทำให้ประชาชนได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อในแต่ละวันอย่างทั่วถึง และมีความอบอุ่นที่เจ้าหน้าที่ได้อยู่เคียงข้างประชาชนอยู่เสมอ