อาหารและยา

พะเยา ตามล่าหารถด่วนสนนราคาพุ่งกิโลกรัมละ 500 บาท

พะเยา ตามล่าหารถด่วนสนนราคาพุ่งกิโลกรัมละ 500 บาท

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ออกหาหนอนไม้ไผ่ รถด่วน หรือแหม้ ที่ภาษาเหนือเรียกกัน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และนำไปรับประทาน หลังหนอนไม้ไผ่ดังกล่าวซึ่งอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ซาง และจะมีขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวเท่านั้นทำให้สนนราคาพุ่งสูงกิโลกรัมละกว่า 500 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กับผ็ไปหาวันละกว่า 1,000 บาท

วันที่ 8 ตค 61 นายการันต์ ปัญญาดี หนุ่มวัย 42 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าทำการหา หนอนไม้ไผ่ หรือรถด่วน หรือแหม้ ที่ภาษาเหนือเรียกกัน บริเวณป่าไผ่ ในพื้นที่บริเวณดอยหลวง อำเภอเมืองพะเยา หลังชาวบ้านส่วนใหญ่ในช่วงนี้จะออกหากันเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมารับประทานและขาย เนื่องจากมีสนนราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 500 บาท โดยหนอนไม้ไผ่หรือรถด่วนดังกล่าว จะสามารถพบได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้เท่านั้น ซึ่งในแต่ละปี จะมีเพียงหนึ่งครั้งต่อปี จึงทำให้หนอนไม้ไผ่หรือรถด่วนดังกล่าวเป็นที่ต้องการของผู้นิยมรับประทานเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยมันและมีโปรตีนสูง

โดยนายการันต์ เล่าว่า หนอนไม้ไผ่ รถด่วน หรือที่ภาษาเหนือเรียกแหม้ ดังกล่าว จะมีในช่วงปลายฝนต้นหนาว จะอาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ซาง ในช่วงที่ต้นไผ่ซางไม่แก่และอ่อนจนเกินไป โดยการหานั้นจะเดินหาโดยอาศัยดูต้นไผ่ซางที่มีสีออกเหลืองๆและลำต้นจะมีรอยเจาะเป็นรู จากนั้นก็จะตัดฟันดูในกระบอก ซึ่งจะพบหนอนไม้ไผ่อยู่ บางกระบอกก็มีจำนวนมากบางกระบอกก็จะมีแบบประปราย ซึ่งในแต่ละวันหากออกหาก็จะได้วันละมากกว่า 2 กิโลกรัม โดยสนนราคาตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 500 บาท จึงสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงนี้วันละกว่า 1,000 บาท

สัมภาษณ์…นายการันต์ ปัญญาดี อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สำหรับหนอนไม้ไผ่ หรือรถด่วน หรือแหม้ ดังกล่าวนั้น เป็นอาหารที่นิยมของชาวเหนือมาก เนื่องจากมีความอร่อย มัน มีโปรตีนสูง สามารถทำได้ทั้งทอด คั่ว ต้มเกลือ เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารหลักทานกับข้าว และเป็นกลับแกล้มได้เป็นอย่างดี ในช่วงนี้จึงเป็นที่ต้องการของตลาดจึงทำให้ราคาพุ่งสูงและเป็นอาหารที่หากินได้ยากพอสมควร เนื่องจากในหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวในฤดูกาลนี้เท่านั้น