Reporter&Thai Army

สงขลา/หาดใหญ่ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2ประจำปี 2561 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 5ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สงขลา/หาดใหญ่
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2ประจำปี 2561 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 5ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

วันนี้ 8 พ.ย.61 พันเอกวรเดช เดชรักษา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมอบโอวาทให้แก่ครูทหารใหม่และทหารใหม่ โดยเน้นย้ำการฝึกทหารใหม่ในเรื่องต่างๆ เช่น ให้ระมัดระวังการสูญเสีย และเรื่องโรคลมร้อน(Heat Stoke) ให้ปฏิบัติต่อทหารใหม่เหมือนญาติ เหมือนลูกหลาน การลงโทษทหารใหม่ให้ยึดตามธรรมเนียมทหารเท่านั้น โดยให้ครูฝึกทหารใหม่ ปฏิบัติตามนโยบายและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำในเรื่องค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.ให้กับทหารใหม่ ในการสอนอบรมเรื่องการเสริมการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และให้ทหารใหม่มีร่างกายแข็งแรง ตามโครงการ Smart Soldiers Strong Army” เพื่อสนองนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา/รายงาน

………………………………………………………………..