ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดแจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจากทายาทผู้เสียหายตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยใคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จำนวน 2 รายเสียชีวิตจากรถทัวร์คว่ำ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดแจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจากทายาทผู้เสียหายตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยใคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จำนวน 2 รายเสียชีวิตจากรถทัวร์คว่ำ
/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันนี้ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา. นางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายพิมลรักษ์ สุนสนาม นิติกร และนางสาวสุพัตตรา ตีชา นิติกร เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ ณ. เขตอำเภอพนมไพร เพื่อแจ้งสิทธิและรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจากทายาทผู้เสียหายตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยใคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จำนวน 2 ราย คือ ทายาท นายประสพ บัวจันทร์ บ้านเลขที่ 162 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และ ทายาท นางสาวพรพิกุล หมื่นรัตน์ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

จากกรณีเหตุ รถทัวร์สองชั้นของบริษัทประหยัดทัวร์ จำกัด รถปรับอากาศชั้น 1 พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าตกร่องกลางช่องทางด่วนถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพ หลัก กม.ที่ 35+100 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และมีผู้เสียชีวิต โดยมี นายปรัชญา หวังเลี้ยงกลาง เป็นคนขับรถทัวร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 03.30 นาฬิกา.

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–