ข่าวร้องเรียน

นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม จ อุดรธานี ได้รับการร้องเรียนว่าถนนใน 4 ตำบล ฝนตกต่อเนื่อง ชำรุดสัญจรลำบาก บางสายสัญจรไม่ได้

นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม จ อุดรธานี ได้รับการร้องเรียนว่าถนนใน 4 ตำบล ฝนตกต่อเนื่อง ชำรุดสัญจรลำบาก บางสายสัญจรไม่ได้ ทางนาย อำเภอจึงจัดกำลังมีจิตอาสา ชาวบ้านผู้นำ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร อส ฝ่ายปกครอง ซ่อมแซมถนน ที่น้ำกัดเซาะ เป็นหลุมเป็นบ่อ สัฐจรลำบาก ทั้ง 4 ตำบลจนแล้วเสร็จ

วรเชษฐ ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดรธานีรายงาน