Uncategorized

ด้วยพระอธิการบุญชู อุตตโม เจ้าอาวาสวัดสานแว้เจริญธรรม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 และจะประชุมเพลิงในวันที่ 15 กันยายน 2561 แต่ยังขาดปัจจัยในการทำเมรุลอยเป็นเงิน 55,000 บาท

จังหวัดมุกดาหาร

11 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ด้วยพระอธิการบุญชู อุตตโม เจ้าอาวาสวัดสานแว้เจริญธรรม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 และจะประชุมเพลิงในวันที่ 15 กันยายน 2561 แต่ยังขาดปัจจัยในการทำเมรุลอยเป็นเงิน 55,000 บาท

ทางวัด จึงขอบอกบุญมาถึงทุกๆท่าน และท่านใดประสงค์อยากร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ทางวัดได้เปิดไว้ ชื่อบัญชีพระสมชาย สนุตมโน หมายเลขบัญชี 672-7-60796-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาเขาวง ทางวัดขอขอบพระคุณและอนุโนทนาสาธุล่วงหน้า สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบบุญในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ท่านใดที่ได้ร่วมบริจาคไปแล้ว และประสงค์อยากเผยแพร่ชื่อนามสกุล หรือหน่วยงาน หรือองค์กร หรือห้างร้านต่างๆ สามารถแจ้งได้ที่ 087 096 7249.

สำนักข่าวธรรมาภิบาลโพสต์