ข่าวรัฐสภา

ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และพลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม กรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของท่าอากาศยานอู่ตะเภา

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และพลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม กรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยมี พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการอู่ตะเภา ให้การต้อนรับ
จากนั้น ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ โดยมี พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามรบพิเศษทางเรือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และเกาะแสมสาร

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Comments are closed.