ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานในรัฐอิสราเอล

จังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานในรัฐอิสราเอล

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปทำงานในรัฐอิสราเอล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อำเภอแม่ริม สำนักงานพัฒนาชุมชนฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับรวบรวมข้อมูลของแรงงานไทย เพื่อใช้สำหรับติดต่อประสานงานให้การช่วยเหลือ และได้มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานไทย จำนวน 4 ครอบครัว ณ หมู่บ้านแม่สาใหม่ ม.6 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม.

ทรงวุฒิ ทับทอง