Reporter&Thai Army Uncategorized นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ

การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. มอบหมาย พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.)

ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผช.ผบ.ตร.,พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. ตลอดจน ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 8 คดี ห้วงเวลาการจับกุม 27 พ.ย.-10 ธ.ค.2562 สถานที่จับกุม สนามบินสุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ, อ.บ้านไผ่ อ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น ,อ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี ,อ.รัตภูมิ จว.สงขลา,อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา,อ.เมือง จว.เชียงราย, เขตหลักสี่ กทม.,อ.แม่สาย จว.เชียงราย ,อ.กุมภวาปี จว.อุดรธานี,อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ และ อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด 19 คน ของกลาง ยาบ้า จำนวนประมาณ 128,000 เม็ด,ไอซ์ น้ำหนักประมาณ 64 กิโลกรัม ,กัญชา น้ำหนักประมาณ 1,270 กิโลกรัม ,อิริมินไฟต์ จำนวนประมาณ 98,000 เม็ด และยึดทรัพย์สินได้จำนวนมาก

พล.ท.กิตติธัชฯ กรุณากล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้หน่วยภาคีเครือข่ายร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป