ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 ที่ โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 ที่ โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาส ที่ เดินทางมามอบห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 (ปี 2562) ที่ โรงเรียนบ้านค้อ ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุชาติ พุทธลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน

นาย ไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2523 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 10 (ปี 2562) ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน เพื่อเปิดโลกทัศน์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ

กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้มอบห้องสมุดแล้วยังมอบรถจักยาน สำหรับนักเรียน จำนวน 5 คัน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนอีก จำนวน 20 ทุน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-กรรมการบริหาร/ภาพ