Uncategorized

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระและสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมวางแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ ( 12 ต.ค. 2561 )นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระและสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมวางแผนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดอำเภอสาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์ เกษตร ผอ.รพ. สต. คลองสระ พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหน่วยงาานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระขอเชิญชวนประชนในพื้นที่เข้าร่วมรับบริการ ซึ่งมีทั้งการบริการด้านการแพทย์และด้านอื่นๆอีกมากมายในวันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ. ศาลาบ้านปากฮาย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

สุภาพร พ่วงขำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายงาน