ข่าวกระแสสังคม

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ร่วม ถวายราชสุดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า ร่วม ถวายราชสุดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษ ด้วยความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล ในสังกัดโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้า ซึ่งตรงกับสีประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เข้าร่วมประกอบ พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระองค์ท่าน ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ภายในห้องประชุมพระวิสุทธาธิบดี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี อย่างพร้อมเพียงกันด้วย

สมชาย เกตุฉาย / ภาพ-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ / รายงาน

Comments are closed.