Uncategorized ข่าวบันเทิงและกีฬา

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกว่า 900 คน เดินพาเหรอรอบตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกว่า 900 คน เดินพาเหรอรอบตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่

เมื่อเวลา 08.00 น.เช้าวันที่ 12 ธค. 2562 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมี นางสาวปอร์วัน ไชยศิริ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกว่า 900 คน พร้อมนายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 900 คน พร้อมด้วยปีนี้มีศิษย์เก่าผู้นํามีชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คือ นายอนุพงศ์ ศรีสวัสดิ์ นักกีฬาฟลอร์บอล เหรียญทองทีมชาติไทย

จากการแข่งขันซีเกมส์ที่ประเทศฟิลปปินส์มาร่วมวิ่งคบเพลิงด้วยครับ เพื่อสีสันกีฬาสีในปีนี้ด้วย พร้อมรับช่อดอกไม้จากประธานและให้กําลังใจเล็กๆน้อยด้วย ร่วมในการเดินพาเหรอ การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกว่า 900 คน โดยมีปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมชมและให้กําลังใจเด็กๆนักเรียนในขบวนพาเหรอกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งขบวนพาเหรอได้เคลื่อนออกจากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ไปตลาดสดเทศบาลตําบคลองใหญ่ไปตามถนนเส้นทางกําหนดไว้ เลี้ยวกลับเข้าสู่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภานในโรงเรียนสื่ออย่างเป็นทางการในการเดินพาเหรอของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตลาดเส้นทางได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยปกครองนีกเรียนผู้สื่อข่าวร่วมถ่ายภาพบันทึกภาพ กับความน่ารักความสวยงามและสีสันของขบวนพาเหรอได้สื่อสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆสู้ผู้ชมให้ก้าวทันกับสังคมในยุกปัจจุปัน โดยใช้เวลาการเดินพาเหรอร่วม 1 ชั่วโมงด้วยกัน ส่วนสนามกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมกองเชียร์ของแต่ละสีด้วย

คือ สีฟ้า สีแดง สีเหลือง และสีชมพู พร้อมด้วยการแสดงเต้นแอโรบิคของนักเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมและเชียร์ได้ชมกันด้วย ก่อนจะเริ่มการแข่งขันกีฬาสีต่างๆซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ฟุตชอบวอลเล่ย์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ได้แสดงออกทางด้านกีฬา. รักการออกกําลังกาย ฝึกการเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดีมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย รู้จักการวางแผนการทํางาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมูคณะและให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดเป็นต้นด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ จ.ตราด