ข่าวสงขลา

สงขลา/สสว.ติดอาวุธ SME พัฒนา SME Knowledge Center สู่ภาคใต้ ( มีคลิป )

สงขลา/สสว.ติดอาวุธ SME พัฒนา SME Knowledge Center สู่ภาคใต้

 

วันที่ 14 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภูบูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมอบรมสัมนาในหัวข้อ “Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจจนถึงระดับที่สามารถต่อยอดสู่สากล

 

โดยมี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management ได้แก่ ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด มาถ่ายทอดการใช้ Digital Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ “การตลาด Mega Trend ที่ SME ต้องรู้และนำไปประยุกต์ใช้” มาถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการอีกด้วย

ดร. เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร (OSS) เผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดอาวุธ ให้ SME ไทย ก้าวไปสู่ความทันสมัย Modernization ด้วย “SPEED” หรือกลยุทธ์ 5 หลักปฏิบัติ คือ S – SMART ฉลาดรอบรู้ P – Proactive ทำงานในเชิงรุก E – Efficiency ทำงานมีประสิทธิภาพ E – Exclusive มีความพิเศษเฉพาะตัว และ D – Digitalization ปรับกระบวนการทำงานสู่ระบบดิจิทัล เพราะในปัจจุบันทิศทางกระแสโลกชัดเจนว่า เทคโนโลยีไปเร็วกว่าความเป็นจริงเชิงธุรกิจ

 

 

 

นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถนำ Digital Marketing ไปส่งเสริมการชายสินค้าหรือตราสินค้า (Brand) ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อย่าง Computer หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ Digital Marketing Channel เป็นช่องทางในการส่งข้อมูล โดยผู้รับข้อความสามารถเข้าถึงข้อความได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และสามารถรู้ได้ถึงผลตอบรับจากคนอื่นๆ

อีกทั้งยังมุ่งหวังว่า ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทำธุรกิจของตัวเอง จะสามารถต่อยอดความเข้าใจจากเนื้อหาดังกล่าว และใช้ศูนย์ความรู้ SME Knowledge Center เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาดในโลกดิจิทัล และมีวิทยากรระดับประเทศ ที่จะชี้ทางให้ SME Speed Up ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกัน

ภาพ/ข่าว มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา

https://youtu.be/6hYAMgoA50g