Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์

กกล.รส.จว.ข.ร. โดย หมู่ รส.อ.เวียงชัย ร่วมกับ นายประยงค์ คงแสนคำ ผญบ., นายสมชาย ศรีสอาด ผรส. หมู่ 11 บ้านใหม่มงคล ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จว.ช.ร. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของแก่ นางศรีวรรณ์ โพลาหา อายุ 72 ปี

เมื่อ 141100 พ.ย. 61 กกล.รส.จว.ข.ร. โดย หมู่ รส.อ.เวียงชัย ร่วมกับ นายประยงค์ คงแสนคำ ผญบ., นายสมชาย ศรีสอาด ผรส. หมู่ 11 บ้านใหม่มงคล ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จว.ช.ร. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของแก่ นางศรีวรรณ์ โพลาหา อายุ 72 ปี เลขที่ 81 หมู่ 11 ต.ดอนศิลาอ.เวียงชัย จว.ช.ร. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ยากไร้ โดยทาง รส.อ.เวียงชัย ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนแหล่งพักยาเสพติด และความเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่ สอบถามถึงปัญหาหนี้นอกระบบ อาวุธสงคราม บ่อนการพนันหากพบให้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมา ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าให้การช่วยเหลือต่อไป การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ