พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. เข้ามอบผ้าห่มกันหนาว และผ้าขนหนู ทบ. ให้กับ ศูนย์บริการคนพิการ สนง.พมจ.อ.น. จำนวน อย่างละ ๕๐ ผืน เพื่อมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ จว.อ.น.


เมื่อ ๑๔๑๒๐๐ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. เข้ามอบผ้าห่มกันหนาว และผ้าขนหนู ทบ. ให้กับ ศูนย์บริการคนพิการ สนง.พมจ.อ.น. จำนวน อย่างละ ๕๐ ผืน เพื่อมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ จว.อ.น. ในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ ณ สนง.พมจ.อ.น. อ.เมือง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย