ข่าวรัฐสภา

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง และนางทัศนา ยุวานนท์ ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสุริยะ ลิมป์รัชตามร นางปรัชญา นวลรักศา และเด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่ห้างเทอร์มินอลวัน เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 นาฬิกา ณ ศาลา 1 วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง และนางทัศนา ยุวานนท์ ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสุริยะ ลิมป์รัชตามร นางปรัชญา นวลรักศา และเด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่ห้างเทอร์มินอลวัน เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
โอกาสนี้ ได้กล่าวให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิต พร้อมมอบเงินในนามคณะกรรมการฯ เป็นจำนวน 5,000 บาท

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน