ข่าวรัฐสภา

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ ลงพื้นที่ไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านโคก

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ ลงพื้นที่ไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน โดยมี นายสาธิต สาธุภาค หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว

และขอให้มีการสนับสนุนโครงการพัฒนาน้ำใต้ดิน พลังงานทดแทน ขยายอ่างเก็บน้ำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการทำการเกษตร และต้องการให้มีการสำรวจเพื่อออกเอกสิทธิ์สำหรับที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการนำเสนอในครั้งนี้ จะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน