ข่าวบันเทิงและกีฬา

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่นักกีฬาเทควันโดและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่นักกีฬาเทควันโดและเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี ผู้ฝึกสอนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบโอวาทแก่นักกีฬา สรุปได้ว่า กีฬาเอเชียนเกมส์เป็นมหกรรมกีฬานานาชาติที่จะสร้างความสามัคคีขึ้นระหว่างประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาทั้ง 4 คนจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาทั้ง 4 คนได้พึงระลึกไว้ว่าตนมิใช่เป็นเพียงตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น แต่ยังถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย ดังนั้น จึงขอให้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แต่ในการแข่งขันจะต้องรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย มิใช่มุ่งจะเอาชนะเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ขอให้เชื่อฟังผู้ฝึกสอน ระมัดระวังดูแลตนเองให้ดีทั้งในสนามแข่งขันและนอกสนามแข่งขัน รวมถึงจะต้องเคร่งครัดในการรักษาชื่อเสียงของประเทศไทยตลอดการแข่งขันด้วย
ประเทศอินโดนีเซียได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ในโอกาสนี้ จังหวัดนนทบุรี โดยคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี และชมรมเทควันโดจังหวัดนนทบุรี ได้จัดส่งนักกีฬาเทควันโดจังหวัดนนทบุรีที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 4 คน คือ
1. เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ต่อสู้ : นายณัฐภัทร ตันตรามาตย์
2. เทควันโด ประเภทพุมเซ่ ท่ารำ : นายชัยสิทธิ์ ขวัญบุญ , นายเน คำวงค์ษา และนางสาวเพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติคุณ
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี