ข่าวรัฐสภา

ณ ตำบลบางเหลียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ตำบลบางเหลียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย นำโดย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มเลี้ยงผึ้งตำบลบางเหลียง เพื่อรับฟังปัญหาจากกลุ่มเลี้ยงผึ้งเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำผึ้งเพื่อให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันด้านการตลาดกับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งยี่ห้อดังได้ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้นำปัญหาที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาเริ่องการจัดตั้งหน่วยงานต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน