Uncategorized

ศูนย์วิทยุพระนคร ว.8 ร่วมนครนายก

ศูนย์วิทยุพระนคร ว.8 ร่วมนครนายก

1.ศูนย์ร่วมประจำจังหวัด นครนายก

2.รายงานเหตุ ….241 อาวุธปืน

3.ว/ด/ป/เวลา ที่เกิดเหตุ ….
15/08/61

4.สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดพิเศษ ถ้ามี …..ซอยบ่อนไก่-คลอง3 บ้านบังใหญ่ ม.11 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา นครนายก

5.ข้อมูลรถ…….

6.ข้อมูลผู้บาดเจ็บ…..ราย
ผู้เสียชีวิต .1. ราย

7.ชื่อ-นามสกุล-อายุ
ผู้เสียชีวิต ….นาย สุชาติ พินสำแดง อายุ 46 ปี
บ้านเลขที่4 ม.1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ นครนายก

8.สถานที่นำส่ง ….. ชันสูตร รพ.มศว.

9.สภ.ที่เกิดเหตุ…..สภ.บ้านนา

10.เจ้าของคดี …..
รตอ.พงษ์นรา มาวงษ์นอก

11.อาสาที่ ว.4 ที่เกิดเหตุ …..
นครนายก 03,06,11
บ้านนา 10,11,14,18,21,29,30,51,61
และอาสาสนับสนุน

12.กรณีเป็นผู้เสียชีวิต ขอรหัส อาสาที่ บันทึกภาพ/พิมพ์มือ ……นครนายก11 บ้านนา 61

13.รหัส เบอร์โทรศัพท์ ผู้ที่พิมพ์ส่ง ว.8 ให้ พระนคร ……
082-5988487 – บ้านนา 61