Uncategorized

สื่อมวลชนจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค/จากสำนักข่าวต่างๆ ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานด้านศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 14-17 สิงหาคม 2561

 

สื่อมวลชนจากส่วนกลางส่วนภูมิภาค/จากสำนักข่าวต่างๆ ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานด้านศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดสกลนคร/นครพนม/มุกดาหาร 14-17 สิงหาคม 2561

วันนี้พุธที่ 15 สิงหาคมคณะสื่อมวลชน ออกเดินทางไปด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 เพื่อศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมฟังนายศิริชัย คณะบุตร นายด่านศุลกากรนครพนมฟังบรรยายสรุปเรื่องการค้าชายแดน จาก นั้น ศึกษาดูงานศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ภาคบ่ายคณะสื่อมวลชนเดินทางไปแก่งกะเบา. อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาดูงานศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ หมู่บ้านพาลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะวัน อดีตประธานประเทศ สปป.ลาวที่ตรงนี้คือ ถิ่นกำเนิดและใช้ชีวิตวัยเยาว์อยู่ ณ ที่นี้คือหมู่บ้านพาลุกา ริมฝั่งแม่น้ำโขง ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และ. ลูกหลานของท่านซึ่งร่วมกันจัดสร้างเรือนไทยแห่งนี้ขึ้นเพื่อแสด

งความลึกถึงท่าน.

.
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน