Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยาน บ.ร่องส้าว และประชาชน บ.ร่องส้าว ร่วมกันทำกิจกรรมปั่นจักรยาน และปลูกต้นไม้พยุง จำนวน 100 ต้น

เมื่อ 16 ก.ย.61, 0900
บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์
รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ชมรมปั่นจักรยาน บ.ร่องส้าว และประชาชน บ.ร่องส้าว ร่วมกันทำกิจกรรมปั่นจักรยาน และปลูกต้นไม้พยุง จำนวน 100 ต้น เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล 66 ปี ท่านพระครูสุภัทรกิจจาภรณ์ เจ้าคณะ ต.บ้านกลาง/เจ้าอาวาสวัดร่องส้าว ณ บริเวณสนาม รร.วัดร่องส้าว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ 30 คน