Uncategorized ข่าว เชียงราย

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ครั้งที่ 1/2563

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำหนดภารกิจของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 โดยแบ่งเป็น การวิ่งเทรลระยะทาง 12 กิโลเมตร มีนักวิ่งเข้าร่วมจำนวน 1000 คน และการปั่นจักรยานระยะทาง 23 กิโลเมตร มีนักปั่นเข้าร่วมทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คนแรก ในแต่ละประเภท แยกชายและหญิง จะได้รับของที่ระลึกที่ออกแบบและจัดทำโดยสมาคมขัวศิลปะเชียงราย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก ออกแบบโดยอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง

สำหรับกิจกรรมวิ่ง-ปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง กำหนดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมปล่อยตัวนักปั่นและนักวิ่ง ที่จุดเริ่มต้นบริเวณสถานีขนส่งดอยตุง (ท่ารถม่วง) โดยเส้นทางปั่น จะใช้เส้นทางจากสถานีขนส่งดอยตุง(ท่ารถม่วง) ไปตามเส้นทางดอยตุงสายใหม่จนถึงพระธาตุดอยตุง ระยะทาง 23 กิโลเมตร และเส้นทางวิ่งเทรลระยะทาง 12 กิโลเมตร จะใช้เส้นทาง จากจุดปล่อยตัวหน้าสถานีขนส่งดอยตุง ผ่านวัดศาลาเชิงดอย ลัดเลาะเส้นทางวิ่งเทล ไปบนเส้นทางลัดเลาะตามป่าเขาสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ผ่านศาลาป่าสัก ผ่านประตูผาขวาง ปางจำปี และไปถึงทางขึ้นวัดน้อยดอยตุง จนถึงเส้นชัยที่ลานพระธาตุดอยตุง และในเวลา 11:00 น. จะมีการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 และการมอบรางวัลแก่นักปั่นและนักวิ่ง ที่เข้าเส้นชัย พร้อมกันด้วย

ซึ่งในปีนี้ จังหวัดเชียงรายได้รณรงค์ ในเรื่องความสะอาด ซึ่งในการกิจกรรมในครั้งนี้ จะให้นักวิ่งทุกคน นำภาชนะ ขวด หรือกระเป๋าน้ำติดตัวมาด้วย ซึ่งจะมีการเติมน้ำทุกระยะ 2 กิโลเมตร โดยจะไม่มีการจ่ายแจกจ่ายน้ำดื่มชนิดขวด เพื่อเป็นการลดและแก้ไขปัญหาขยะ อีกด้วย

สำหรับ กิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสาน สู่ลานพระธาตุดอยตุงในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 2002 ปีสืบมา 6 เป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เหนือ ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสักการะพระธาตุดอยตุง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นสืบต่อไป

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/02/63