Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว.โดย ร้อย.รส.(ช.พัน.4 พล.ร.4) นำโดย พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 ลงพื้นที่ร่วมแจกจ่ายน้ำสำหรัปอุปโภคภายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.ชุมตาบง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 เวลา 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว.โดย ร้อย.รส.(ช.พัน.4 พล.ร.4) นำโดย พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4 ลงพื้นที่ร่วมแจกจ่ายน้ำสำหรัปอุปโภคภายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งน้ำดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการผลิตจากชุดผลิตประปาสนาม ณ บริเวณแหล่งน้ำดิบภายในหมู่บ้าน ปริมาณ 15,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 130 ครัวเรือน