ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน อุบัติเหตุ

ร้อยเอ็ดได้เฮ7วันสงกรานต์ปี62เป็นไปตามแผนตายที่5รายลดลง50%รายจากปีที่แล้วยังทำต่อ365วันเน้นการประกันรถคุ้มครองสุขภาพคนไข้อุบัติเหตุจยย.ไม่มีพรบ.ร้อยละ88รถทั้งหมดไม่มีพรบ.ร้อยละ73/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดได้เฮ7วันสงกรานต์ปี62เป็นไปตามแผนตายที่5รายลดลง50%รายจากปีที่แล้วยังทำต่อ365วันเน้นการประกันรถคุ้มครองสุขภาพคนไข้อุบัติเหตุจยย.ไม่มีพรบ.ร้อยละ88รถทั้งหมดไม่มีพรบ.ร้อยละ73
/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

4:CLIP:MOITC:ชสอท.

1.https://youtu.be/bCDoWsewm2A
เลิศบุศย์ รอง.ผอ.ศปถ.รอ.แถลงปิดศูนย์7วันตาย5ลดลงครึ่งหนึ่งตามแผน/MOITC:ชสอท.-ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

2.https://youtu.be/vVcjousDq6k
เกรียงไกร จิตธรรม เลขาศปถ.รอ.แถลงเหตุ
7วันเกิด81ครั้งเจ็บ99จาย5ราย/MOITC:ชสอท./สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

3.https://youtu.be/fgcdhXN-Twg
ตำรวจ-สสจ.-รพ.รอ.แถลงเหตุสงกรานต์/ MOITC:ชสอท./สมนึก-บพิตร/0817082129-

4.https://youtu.be/gn6BiiqqHqU
สรรพสามิต-คปภ.แถลงเหตุสงกรานต์/MOUTC/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0-4351- 3097, 0-4351-5139 http://122.155.1.145/in.ddpmRoiet-4.117/ นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.อานนท์ นามประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รอง.นพ.สสจ.รอ นพ.ศิวพล บุญรินทร์ รอง.ผอ.รพ.รอ. แถลงข่าวศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยการดำเนินงานของ นายเกรียงไกร จิตธรรม หน.ปภ.จ.รอ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ การทาง สรรพสามิต คปภ. รวมทั้ง สพม 27 เขตการศึกษา บริษัทกลางฯ สื่อมวลชน นาย พศพงศ์ พฤกษชาติ สวท.FM 94 และคณะถ่ายทอดสด


นายเกรียงไกร จิตธรรม ปภ.รอ เลขาศูนย์ ศปถ.รอ. รายงานสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2562 ของ จ. ร้อยเอ็ด ดังนี้ 1. อุบัติเหตุเกิด 9 ครั้ง, 2. ผู้บาดเจ็บ จำนวน 9 ราย (ชาย 6 ราย / หญิง 3 ราย) 3.ยังคงเสียชีวิต จำนวน 5 ราย (ชาย 4 ราย/ หญิง 1 ราย) สะสม 7 วัน (11 เม.ย. 62 – 17 เม.ย.62)1. อุบัติเหตุเกิดขึ้น 81 ครั้ง 2. บาดเจ็บ 99 ราย 3.ยัง เสียชีวิต 5 ราย (ชาย 4 ราย/ หญิง 1 ราย)

สรุปสถิติในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันที่ 11-17 เมษายน 2562 (7วันของช่วงควบคุมเข้มข้น)มีดังนี้
1. การตั้งจุดตรวจ อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจตามาตรการบังคับใช้กฎหมาย 1ร 2ส 3ข 4ม (1.ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 10. ใช้โทรศัทท์มือถือขณะขับรถ
รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้
-การดำเนินคดี การดำเนินคดี(คน) 7วัน 11-17 เม.ย. 62 รวม 29,462 คน 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 6,807 ,2.มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 2,317 ,3.เมาสุรา 1,041 ,4.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5,231,5.ไม่มีใบขับขี่ 11,052,6.ความเร็วเกินกำหนด 303 ,7.ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 839, 8.ขับรถย้อนศร 668 ,9.แซงในที่คับขัน 532 ,10.ใช้โทรศัพท์ขณะขับ 672 รวม 29,462 คน


-จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เจ็ดวัน 11-17 เมย 61 เกิดเหตุ 66 ครั้ง เจ็บ 83 คน(ช-61,ญ 22) ตาย 10 ราย(ช 9,ญ 1) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เจ็ดวันเกิดเหตุ81 ครั้ง เจ็บ 99 คน (ช-78,ญ-21) ยังคงตาย 5 ราย(ช 4, ญ 1)
-ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รวม 7 วัน รถมอเตอร์ไซค์ เกิดเหตุ 69 ครั้ง,รถปิคอัพ เกิดเหตุ 8 ครั้ง,รถเก๋ง 1 ครั้ง,รถจักรยาน 3 ครั้ง รวม 81 ครั้ง
-พฤติกรรมเสี่ยงที่พบ 7 วัน ได้แก่ ขับรถเร็วรวม 25 ครั้ง,เมาสุรามีกลิ่นสุรา 33 ครั้ง,ประมาท 4 ครั้ง,หลับใน 2 ครั้ง,ตัดหน้ากระชั้นชิด 17 ครั้ง รวม 81 ครั้ง


-ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ถนน อบต./หมู่บ้าน 36 ครั้ง,ถนนกรมทางหลวง 26 ครั้ง,ถนนทางหลวงชนบท 9 ครั้ง, ถนนในเทศบาล 8 ครั้ง,อบจ. 2 ครั้ง รวม 81 ครั้ง
-ลักษณะยานพาหนะที่เกิดเหตุ 1.รถปิ๊คอัพเสียหลักลงข้างทาง 5 ครั้ง,2.รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง 46 ครั้ง,3รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยาน จำนวน 2 ครั้ง,รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ 5 ครั้ง,รถจักรยานยนต์ชนกับรถปิ๊คอัพ 11ครั้ง,รถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ 3 ครั้ง,… รวม 81 ครั้ง
ไม่มีรายที่เสียชีวิต – ราย


นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผอ.ศปถ.รอ.กล่าวว่า.-ในที่ประชุมแจ้งเรื่อง คนไข้ที่รับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ค่ารักษา OPD ผู้ป่วยนอก สรุป คนไข้ อุบัติเหตุจราจร ผู้ป่วยนอก+ผู้ป่วยใน รายงาน อุบัติเหตุ จราจร ช่วงวันที่ 11 เมษายน 62-16 เมษายน 2562 ผู้ป่วยจำนวน 98 คน มีพรบ.22คน ไม่มี 76 คน ผู้ป่วยนอก จำนวน 54 คน ไม่มีพรบ. จ่ายค่ารักษา 18,931.50 บาท ค้างชำระ 1467.00 ไม่มีพรบ.ผู้ป่วยต้องจ่ายเอง หากมีพรบ.ไม่ต้องจ่าย


นางสาวนวลจันทร์ พัดทอง ผอ.คปภ.รอง กล่าวว่า.-รถเกิดเหตุทั้งหมด มีพรบ.27% ไม่มีพรบ.73% จักรยานยนต์ที่เกิดเหตุ มีพรบ.12 % ไม่มี88% ผู้เสียชีวิตได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย กองทุนเจ้าของรถ 20% บริษัทประกัน 80% บาดเจ็บได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย บริษัทประกันภัย 12% กองทุนเจ้าของรถ 88%
ใน7วันเกิดเหตุ 81 ครั้ง จากรถยนต์ 17 คัน มีพรบ.16 คัน ไม่มี พรบ.1คัน,รถจักยานยนต์ เกิดเหตุ74 คัน มีพรบ. 9 คัน ไม่มี 65 คัน,ผู้บาดเจ็บจำนวน 100 คน มีพรบ.32 คน ไม่มี พรบ.68 คน,ค่าเสียหายเบื้องต้น ค่าสินไหมทดแทน รวม เงิน 140,000 บาท รายที่ 1-4 มีประกันจ่ายหน้าศพรายละ 35,000 บาท,รายที่5ไม่มีประกัน ได้ชี้แจงการใช้สิทธิกองทุนทดแทน


นายเลิศบุศย์ กองทอง รอ.ผอ.ศปถ.รอ.กล่าวสรุปเพิ่มเติมว่า.-ในช่วงเตรียมความพร้อม จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำแผนในการดำเนินงาน และประชุมติดตามการดำเนินงาน ของ ศปถ.อำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ รวมถึงการประชุมร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน / การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มอายุ ประชาสัมพันธ์ให้เล่นน้ำสงกรานต์ตามแนวทาง “5 ไม่” คือ ไม่โป๊ / ไม่เปลือย / ไม่ปะแป้ง / ไม่เปลืองน้ำ / และไม่ละเมิดกฎหมาย


ในช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน (11 – 17 เมษายน 2562) ที่ผ่านมา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน โดยใช้แนวทาง “ประชารัฐ” โดยบูรณาการร่วมกับตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ เน้นการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นของด่านชุมชน เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งได้มี “กองร้อยน้ำหวานภาคประชาชน” และ“ชุดเคลื่อนเร็ว” ของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน


มีจิตอาสาร่วมประจำจุดตรวจ ด่านชุมชน จุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และร่วมสอดส่องดูแล เรื่องการเมาสุราของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ตลอดจนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ตามมาตรการ 10 รสขม
ส่งผลให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้มากถึง 50 % เมื่อเทียบกับปี 2561 ถือได้ว่าการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง


และหลังจากนี้จะมีการถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง มาตรการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญต่อไป ยังคงดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี (365 วันแห่งความปลอดภัย)เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้ตามเป้าหมาย คือ ลดลงปีละ 2.5 คนต่อแสนประชากร (ลดลงประมาณ 33 คน/ปี)

ท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ทั้งราชการ องค์กรเอกชน คปภ. บริษัทกลางฯ ฝ่ายปกครอง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร กู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกสื่อ ในการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 มาด้วยดีโดยตลอด

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยงานจะบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างนี้ตลอดไป เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป และขอปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด

ท้ายสุดสื่อมวลชนร้อยเอ็ดในนามตัวแทนประชาชน ได้มอบดอกไม้ผ่านประธาน เพื่อเป็นการขอบพระคุณ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการทุกท่าน ที่สามารถลดจำนวนคนตายได้ถึงครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วคือ ตาย 5 คน ปีที่แล้ว ตาย 10 คน นับว่าเป็นเหตุการณ์ทิ่เกิดขึ้นได้ เพราะ ทุกท่านเอาใจใส่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างคุมเข้มเคร่งครัด ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ประชาชนมีความสุข จนลดอุบัติเหตุการตายได้ตามแผน

—///— ชมรมสื่อออนไลน์ IT:ชสอท:MOITC/
สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129—