ข่าว ราชบุรี

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับเครือข่ายนอกจังหวัด TOBENUMBER.ONE. 8 จังหวัดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว.

จ.ราชบุรี/ ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับเครือข่ายนอกจังหวัด TOBENUMBER.ONE. 8 จังหวัดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว.

เมื่อวันที่19กันยายน2562 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ ทูบีนัมเบอร์วันให้เกียรติเดินทางมาร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับเครือข่ายนอกจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 รวม8 จังหวัดโดยมีสมาชิก ทูบีนัมเบอร์วัน 8 จังหวัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ จ.ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วัน ในครั้งนี้เพื่อสร้างความรักความสามัคคีแก่เครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วันในกลุ่มของศูนย์สุขภาพที่ 5 อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ทูบีนัมเบอร์ วัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกจังหวัด.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน