ภัยพิบัติ

พะเยา คืบหน้าพายุถล่มตำบลน้ำแวน เชียงคำ

พะเยา คืบหน้าพายุถล่มตำบลน้ำแวน เชียงคำ

ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า อำเภอเชียงคำ เข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุเข้าพัดถล่ม เมื่อเย็นวานที่ผ่านมา ล่าสุดมีบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 3 ตำบลในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายต้นไม้หักโค่น รวมทั้งเสาไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ระดมกำลังเข้าทำการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

 

 

นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายจรัล กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภออเชียงคำ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ต้องนำกระเบื้องหลังคา เข้าทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 4หมู่บ้าน ของตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจาก ร. พัน 4 กรมทหารผ่านที่ 31 เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธาระภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าทำการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุพัดถล่มเมื่อวานเย็นที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอเชียงคำ ได้เร่งเข้าซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หักโค่นจำนวน 10 กว่าต้นเพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ไฟฟ้าได้ ซึ่งคาดว่าภายในเย็นวันนี้จะสามารถดำเนินการใช้ไฟฟ้าได้อย่างปกติ

 

โดยนายจรัลกาญจนะปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ ระบุว่าพายุที่เข้าพัดลมดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ 3 ตำบลในอำเภอเชียงคำ ประกอบด้วยตำบลน้ำแวน ตำบลเชียงบานตำบลทุ่งพาสุข ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบ้านเรือนของราษฎร โดยในพื้นที่ตำบลน้ำแวนนั้นได้รับรายงานความเสียหายประกอบด้วยบ้านเรือนกว่า 350 หลังคาเรือน นอกจากนั้นก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ พืชผลทางการเกษตร รวมทั้งเสาไฟฟ้าที่หักโค่นซึ่ งในเบื้องต้นนี้ ทางหน่วยงานทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ ายปกครอง ทหาร ตำรวจได้ร่วมกันเข้าแก้ไขปัญหาโดยการเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎร ขณะที่เสาไฟฟ้าที่หักโค่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้เร่งทำการแก้ไขซึ่งคาดว่าในบ่ายวันนี้ชาวบ้านจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติ ในส่วนของการซ่อมแซมบ้านเรือนนั้นภายใน 48 ชั่วโมงคาดว่าคงจะแล้วเสร็จ