ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก เลขานุการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องราชมณเทียร แกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

การประชุมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของสภากาชาดไทย และโครงการที่สำคัญต่าง ๆ แก่เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด.