วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดจัดงานแถลงข่าว “งานประเพณีบุญบั้งไฟ วิ่ง-ปั่น บุญใหญ่ บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด”บุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานแถลงข่าว “งานประเพณีบุญบั้งไฟ วิ่ง-ปั่น บุญใหญ่ บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด”บุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร โรงพยาบาลอำเภอพนมไพร สภาวัฒนธรรมอำเภอพนมไพร โดยนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิษบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานจัดงานแถลงข่าว บุญบั้งไฟ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “งานประเพณีบุญบั้งไฟ วิ่ง-ปั่น บุญใหญ่ บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน(ประเพณีบุญบั้งไฟ) และเพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลพนมไพร

โดยเมืองแสนล้านช้าง หรือ อำเภอพนมไพรในปัจจุบัน ผู้คนมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูติผีปีศาจ และอำนาจลึกลับต่างๆ พิธีกรรมหลายอย่างจึงเกิดเพื่อเซ่นไหว้ บวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งตามคติความเชื่อของอีสานเพื่อการส่งสัญญาณขึ้นไปขอฝนจากพระยาแถน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ขอให้ประทานน้ำฝน ตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งปี และเพื่อความสนุกสนานก่อนถึงฤดูกาลทำนา ซึ่งบุญบั้งไฟของชาวอำเภอพนมไพร มีมาแต่สมัยโบราณเมืองแสนล้านช้าง ซึ่งเดิมจะเรียกกันว่า บุญบั้งไฟเมืองแสน

แต่บุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรมีความแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆ 2 ประการ คือ ประการแรก กำหนดวันจัดแน่นอนคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี มาแต่โบราณ ไม่มีใครอธิบาย หรือให้คำตอบได้ว่าเพราะอะไร และหากจัดก่อนหรือหลังที่กำหนดนี้ มักจะเกิดเหตุเภทภัยอยู่หลายครั้ง ประการที่สอง ความเชื่อความศรัทธาความเคารพที่มีต่อเจ้าพ่อพระมหาธาตุหรือเจ้าพ่อจุมคำ ซึ่งเป็นเจ้าพ่อมเหศักดิ์ที่คนรู้จักในนามเจ้าพ่อพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ เป็นเทพสถิตอยู่ที่พระมหาธาตุ ชาวพนมไพรเชื่ออย่างเหนียวแน่นว่ามีอำนาจป้องกันเหตุเภทภัย ป้องกันวาตภัย อุทกภัยได้ และสามารถช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อน และเจ้าพ่อชื่นชอบบั้งไฟเป็นพิเศษ ชาวบ้านจึงมักไปบนบาน หรือไป บ๋า ขอให้เจ้าพ่อพระมหาธาตุช่วยเหลือ เมื่อประสบผลสำเร็จแล้วจะแก้บนด้วยการถวายบั้งไฟ

ดังนั้นประเพณีบุญบั้งไฟพนมไพรจึงเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อเจ้าพ่อพระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์
จากความเชื่อ ความศรัทธา ความเคารพ ที่มีต่อเจ้าพ่อพระมหาธาตุ จึงมีผลต่อจำนวนบั้งไฟที่ร่วมจุดในงานแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เมื่อมีความต้องการบั้งไฟจำนวนมากขึ้น ในพื้นที่อำเภอพนมไพร จึงเกิดมีค่ายทำบั้งไฟเพื่อจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการอยู่หลายค่ายด้วยกัน เท่าที่นับได้มีอยู่ 23 ค่าย ยกตัวอย่าง เช่น ค่ายลูกเจ้าพ่อเมืองแสน ค่ายเทพพนม สิงหาชารี ค่ายเทพเวลา ค่ายศิรินภา ค่ายโพธิ์เงิน ค่ายหนุ่ม กทม. ค่ายเมืองแสน ค่ายลูกพระธาตุ ฯลฯ

ด้วยความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ และจำนวนบั้งไฟที่จุดถวายมากที่สุดในโลก จังหวัดร้อยเอ็ดจึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดว่า “มหานครข้าวหอมมะลิ ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพดี ภายในปี พ.ศ. 2565”” เพื่อยกระดับงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรเป็นบุญบั้งไฟจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในปี 2562 นี้ ได้มีกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ “งานวิ่ง-ปั่นบุญใหญ่ บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด” เพื่อหารายได้ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลอำเภอพนมไพร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2562
ในส่วนของประเพณีบุญบั้งไฟกำหนดจัดงาน วันที่ 16-18 มิถุนายน 2562 โดยมีกำหนดการ
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 นักท่องเที่ยวจะได้ ชมความสวยงามของบั้งไฟเอ้สวยงาม ได้ที่บริเวณ ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ซึ่งทางเทศบาลพนมไพร จะจัดนำขบวนบั้งไฟเอ้สวยงามมาเรียงกันไว้ตามถนน อย่างงดงาม พร้อมไฟสปอร์ตไลท์ เพิ่มสีสันและความสว่างในงาน


วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 (วันแห่บั้งไฟ) ชมขบวนแห่บั้งไฟ(ชิงถ้วยพระราชทาน)
-ชมการประกวดขบวนแห่ บั้งไฟโบราณ
-ชมการประกวดขบวนแห่ บั้งไฟเอ้สวยงาม
-ชมการประกวด ขบวนฟ้อนรำ จากคณะนางรำที่มีชื่อเสียง
-ชมการละเล่นต่างๆ เกี่ยวกับตำนานประเพณีบุญบั้งไฟ ตลอดทั้งวัน
– ชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งเพื่อชีวิต
•บอยพนมไพร •กวาง จิราพรรณ
•จินตหรา พูนลาภ •คาราวาน
•พงษ์เทพ •ซูซู


วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 (วันจุดบั้งไฟ) ชมการจุดบั้งไฟมากที่สุดในโลก ชมการจุดบั้งไฟ ที่ชาวอำเภอพนมไพร ร่วมกันนำมาจุดถวายองค์พระมหาธาตุ วัดกลางอุดมเวทย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวอำเภอพนมไพร จำนวนมากกว่า 1,000 บั้ง เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 17.30 น.
– ชมแข่งขันการจุดบั้งไฟแสน
– ชมการจุดบั้งไฟหมื่น
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่าน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามกำหนดการ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129

%d bloggers like this: