วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สืบสานประเพณี “ลอยกระทง ชมสัตว์ป่า ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่”

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สืบสานประเพณี “ลอยกระทง ชมสัตว์ป่า ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่”

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม“ลอยกระทง ชมสัตว์ป่า ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่” พร้อมจุดผางประทีป เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า กิจกรรม “ลอยกระทง ชมสัตว์ป่า ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งเชียงใหม่” ที่จัดขึ้นนี้ เป็นกิจกรรมที่สืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีอันเก่าแก่และงดงามของชาวล้านนา โดยการจุดผางประทีป ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นพุทธบูชา และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาธรรมชาติในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวนกว่า 1,000 ดวง ณ ริมทะเลสาบสวอนเลค

นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมกระทงอาหารปลา สำหรับลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาลงสู่ทะเลสาบสวอนเลค ที่จัดเตรียมพื้นที่ในการลอยกระทงไว้อย่างปลอดภัย โดยมอบกระทงให้กับนักท่องเที่ยว จำนวน 100 ครอบครัวแรก ที่เข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมทั้งเชิญชมการแสดงชุดพิเศษ แสง สี ลอยกระทงยามค่ำคืน ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ลานกระทงแสงสี ริมทะเลสาบสวอนเลค โดยเปิดให้ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเข้าเที่ยวชมปกติ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองการเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ที่ www.chiangmainightsafari.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000 หรือ Line@ : nightsafari, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari.

ภาพเคลื่อนไหว : https://drive.google.com/file/d/1LrWi_3zfWrhLywsq2hzZoD8GALBiWUHJ/view?usp=sharing

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: