มุกดาหาร ประชุมชี้แจงกลุ่มผู้พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง

มุกดาหาร ประชุมชี้แจงกลุ่มผู้พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 ที่บริเวณจุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายอดุลย์ ศิริมันต์ หัวหน้า ฝ่ายป้องกันสาธารณภัยเทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเทศกิจ และผู้แทนหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิ สภ.เมืองมุกดาหาร , กอ.รมน.มุกดาหาร , สสจ.มุกดาหาร , เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ , ผู้ใหญ่บ้าน ฯ จัดประชุมชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับคำสั่งจังหวัดมุกดาหารในการห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคและกำหนดมาตรการเร่งด่วน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) แก่กลุ่มผู้พ่อค้า-แม่ค้าถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง ติดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ซึ่งเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงกว่า 30 คน

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2279/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค และกำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการสำหรับกิจกรรม กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ในข้อ 2.1 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการและการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการที่ทางราชการกำหนด ซึ่งมีผลตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า ดังกล่าวต้องหยุดค้า-ขาย ทำให้ขาดรายได้ โดยหน่วยงานต่างๆได้ชี้แจงทำความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายจากส่วนกลาง ซึ่งหลังจากนี้จะได้รายงานข้อมูลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารได้รับทราบต่อไป
ทั้งนี้ถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำโขงดังกล่าวเป็นสถานที่ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ดูแล และเป็นจุดชมวิว ทางเทศบาลฯให้พ่อค้า แม่ค้าได้ขายสินค้าเป็นการชั่วคราว หลังจากนี้ทางเทศบาลฯจะได้หาสถานที่ที่เหมาะสมจัดให้เป็นตลาดเพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า ได้มีที่ขายของเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: