กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 “เยี่ยมบ้านน้องทหารใหม่ สร้างความประทับใจ คลายความกังวล”

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 “เยี่ยมบ้านน้องทหารใหม่ สร้างความประทับใจ คลายความกังวล”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบให้กับ นางสาว ชลธิชา กรีสง่า ภรรยาของ น้องพลฯ นนทวัฒน์ แสงเมือง ซึ่งเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ 2 ประจำปี 2564 (ทหารใหม่) ของหน่วย ที่กำลังตั้งครรภ์ โดยได้ให้น้องทหารใหม่พูดคุยกับครอบครัวผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเป็นการลดความกังวลใจ และสร้างขวัญกำลังใจในห้วงการฝึกทหารใหม่ให้แก่กำลังพล ณ บ้านเลขที่ 322/2 หมู่ที่ 22 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: