(มีคลิป) สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลลาบเมือง 2565

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลลาบเมือง 2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ภริยารองผู้ว่าฯ อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ พร้อมคณะฯได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลลาบเมือง 2565 จำนวน 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดงานฯ และกรรมการสมาคมฯกิตติมศักดิ์หลายท่านยังได้ร่วมเดินแบบการกุศล ”อัตลักษณ์ผ้าไทยใส่แล้วสวย” ถึง 4 ชุดการแสดง ประกอบด้วยผ้าไทย ผ้าทอพื้นเมืองในแบบต่างๆ รวมถึงผ้าชนเผ่า ที่นำมาประยุกต์ใช้อย่างสวยงาม ช่วยสร้างสีสันให้กับงานเทศกาลลาบเมืองและยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยในช่วงเดือนเมษายนนี้อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง