วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1/2565 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1/2565 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนเนื่องในโอกาสการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี รศ.ดร.เขียน วันทนียตระกูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมและอาจารย์นิพนธ์ จิตปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุหว่า มีคณะกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19).

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: